Welkom bij dialogo

Uw logopedische praktijk te maldegem

Spraak

"Zwijgen is zilver, spreken is goud."

Over Spraakstoornissen

Spraakstoornissen kunnen voorkomen in verschillende vormen.
Het kan zich uiten in het niet of verkeerd uitspreken van spraakklanken, afwijkend mondgedrag. Ook kan het een gevolg zijn van een ongeval of ziekte.

Welke problemen kunnen we verhelpen?

Articulatiestoornissen: hier worden spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken. Kinderen leren stap voor stap spreken. Sommigen ondervinden in dit leerproces moeilijkheden om klanken en woorden correct uit te spreken.

Afwijkend mondgedrag (bv. duimzuigen, infantiel slikken,..)

Motorische spraakstoornis of dysartie t.g.v. een hersenletsel (bv. beroerte), hersenverlamming of een spierziekte.

Taal

"Aan de haal met de nederlandse taal."

Wat zijn taalstoornissen?

Bij kinderen kan de spraak- en taalontwikkeling vertraagd of afwijkend verlopen. Er kunnen problemen zijn met het begrijpen of/en zelf gebruiken van de taal.

Er zijn ook verworven taalstoornissen zoals bijvoorbeeld afasie. Deze kunnen veroorzaakt worden door een hersenletsel of het gevolg zijn van een beroerte.

Welke problemen kunnen we verhelpen?

Taalontwikkelingsstoornissen (bv. dysfasie): Het verwerven van de mondelinge taal is een probleem. Deze kinderen begrijpen de dingen onvoldoende en kunnen hun gedachten zelf moeilijk verwoorden. Ook de geschreven taal kan een probleem zijn.

Neurologische taalstoornissen (bv. afasie): Deze kunnen het gevolg zijn van een hersenbeschadiging waardoor men problemen heeft met het begrijpen van de taal en het zelf benoemen en verwoorden.

Stem

"Een soepele, krachtige en dynamische stem
straalt je eigen kracht uit."

Over stemstoornissen

We spreken over een stemstoornis wanneer je stem afwijkend klinkt en niet meer voldoet aan je sociale en/of professionele leven.

Zeker voor beroepssprekers is hun stem hun belangrijkste werkinstrument.

Wat kan ik voor u doen?

Adhv. een uitgebreid stemonderzoek kunnen we een diagnose stellen en wordt er een behandelingsplan uitgewerkt.

Er wordt nagegaan hoe men de stem gebruikt in het dagelijks leven. Er worden adviezen gegeven en verschillende stemtechnieken aangebracht om de stem optimaal te gebruiken.

Leerstoornissen

"Leren op school is niet altijd vanzelfsprekend."

Lezen, schrijven & rekenen

Leren op school is niet altijd vanzelfsprekend. Heel wat kinderen en jongeren ondervinden problemen om te leren lezen, schrijven of rekenen. Als blijkt dat de grote zorg op school ontoereikend is om het kind of de jongere in zijn specifieke onderwijsbehoeften te voldoen, is een doorverwijzing naar een logopedist meestal aangewezen.

Bij oudere kinderen en jongeren ligt het probleem soms meer in het vlot en accuraat toepassen van het aangeleerde.

Welk problemen kunnen we verhelpen?

Leesstoornissen (dyslexie): Het kind heeft opvallende en blijvende moeilijkheden met het lezen.

Schrijfstoornissen (dysorthografie): Hier blijft de spelling en het correct schrijven heel moeilijk. Er is een moeizame automatisatie van de spellingsregels.

Rekenstoornissen (dyscalculie): Het kind slaagt er niet om bepaalde rekenvaardigheden en inzichten in het rekensysteem te verwerven.

Over

Ik ben Marie Anne Dobbelaere, een enthousiaste logopediste met meer dan 35 jaar ervaring.

Mijn grootste troeven naast het logopedisch werk zijn mijn sociale, flexibele, creatieve en positieve ingesteldheid. Ik voel nog steeds dezelfde passie voor alles wat met taal, spreken en leren te maken heeft.

Aanbod

Ik onderzoek en behandel kinderen, jongeren en volwassenen met taal-, spraak-, stem- of leerstoornissen. De omgeving van mijn patiënt wordt nauw bij de therapie betrokken.

Er wordt samengewerkt met leerkracht, CLB, betrokken arts of andere deskundigen die de patiënt en zijn omgeving ondersteunen.

Tarieven

Ik ben geconventioneerd en hanteer de wettelijk vastgelegde honoraria. Indien u geen terugbetaling heeft via de verplichte verzekering bieden sommige mutualiteiten ook een tussenkomst aan via de aanvullende verzekering.

Informatie hieromtrent vindt u bij uw ziekenfonds.

    neem contact op met ons!

    Marie Anne Dobbelaere

    • Donkstraat 120A
    • 9990 Maldegem